• چگونه نسخه‌های مختلف nodejs‌ را رام کنیم؟

    نگهداری و کنترل پروژه‌های که از nodejs استفاده می‌کنن، حتی در بازه‌‌های چند ماه هم پر از سر درده. برای اینکه کمی از درد این کار کمتر بشه و بتونیم پکیج‌های node رام کنید، می‌توانید از ابزاری به اسم «nvm» استفاده کنید. (ادامه مطلب)